Tegevusalad


Katusetööd - katuse paigaldamine, katuse ehitamine, katuse renoveerimine ja remont


Katusetööd, erinevad katusekatted, lamekatuse ehitus bituumenrullmaterjalide, SBS ja PVC ja Polygum materjalidega, katuse ehitus, katuse soojustamine, katuse remont ja katuse renoveerimine, viilkatused, eterniitkatuste ehitus, viilkatuse paigaldamine, hooldustööd